Hel-/halvdagsplass

  • Heldagsplass: AKS kan benyttes ubegrenset i åpningstiden og i skolens ferier.
  • Halvdagsplass: AKS kan benyttes inntil 12 timer pr. uke og 2 dager pr. uke i skolens ferier.


Les mer om hel- og halvdagsplass på Oslo kommunes nettsider.

Endring av oppholdstid gjøres via søknadsportalen for Aktivitetsskolen i Oslo. https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/heltid-og-deltid/ Det er en måneds endringstid fra den 1. i hver måned.