Foreldreveiledning ICDP

Foreldreveiledning

Å være foreldre gir mange gleder og positive opplevelser men også utfordringer. Foreldre er i utgangspunktet eksperter på sine egne barn. Likevel vet vi at mange ønsker å drøfte spørsmål om barna og foreldrerollen med andre foreldre og med fagfolk. Foreldreveiledningsprogrammet skal legge til rette for at foreldre kan ta opp spørsmål og utveksle erfaringer. Foreldreveiledningsprogrammet skal være et tilbud til alle foreldre som ønsker det.

PRAKTISK GJENNOMFØRING:
Gruppen vil bli fra 8-10 foreldre 1 gang pr. uke og 8 ganger. Der vil vi ta opp 8 temaer for godt samspill med utgangspunkt i ICDP. Samlingene vil vare to timer.

Målsettingen er å finne tryggheten og bekreftelsen på at vi er gode foreldre ved at vi blir mer bevisste på hva vi gjør som er bra for barna. Det vil ikke bli gitt noen oppskrift, men hjelp til å finne dine løsninger for deg og ditt barn - gjennom samtaler og øvelser i gruppen og ideer, eller oppgaver du prøver ut hjemme med barnet ditt.

Tid: Onsdager fra kl 14:30-16:30

Neste kurs: Oppstart i januar 2022

Vil du vite mer, eller er du usikker på om dette er noe for deg?

Ta kontakt med Helsesykepleier på skolen: Nina Danenbarger tlf: 95069632 eller

ICDP kontaktperson i Bydel Nordstrand

Runa Lepsø ved Nordstrand helsestasjon Tlf: 91707192