Hovedseksjon

Informasjonsbrev mai 2022

Hjerte

"Skolens Dag"
Nå gleder vi oss skikkelig til "Skolens Dag" torsdag 2. juni, og skolen og FAU ønsker dere hjertelig velkommen til en hyggelig ettermiddag sammen! Elevene slutter senest kl. 14.15 denne dagen, slik at de rekker hjem en liten tur før arrangementet begynner. AKS er åpen som vanlig.
Programmet blir som følger:
• Åpne klasserom med utstillinger fra kl. 16.00
• Korpset spiller i skolegården
• Underholdning av elevene i amfiet kl. 17.00
• FAU selger mat, drikke og lodd fra kl. 16.00. Vipps-ordning
• Syvendeklassingene arrangerer leker for barna
• Loddtrekning

Lærerkabalen for skoleåret 2022-2023
Kontaktlærere
1.trinn: Ida Elisabeth Hardal og Linda Marie Ingvaldstad
2.trinn: Hedda Søhol og Ingvild Bergh (ny)
3.trinn: Orietta Ramos og Maria Mathisen
4.trinn: Marthe Winbladh Engen og Nikolai Henriksen
5.trinn: Kristin Skjøtskift og vikar for Tobias (pappaperm)
6.trinn: Åshild W. Skarra og Eirik Larsen (ny)
7.trinn: Stein Roar Olsen og Sigurd Stensby
Faglærere: Knut Hexeberg, Christina Landewall, Ida V. Pedersen og Trine Mæland, (spes.ped)
A-gruppa: Lene Elshøy, Anette Stenseth, Bente Søgaard, Kari Kolås
Oslo samiske skole: Ruth Mari, Kristine, Susanne, Isak

Erlend Mørkve flytter dessverre tilbake til Trondheim, Stine Drotningsvik går over til stilling på ungdomsskolen og Lars Raastad begynner i annen jobb til høsten. Tusen takk til Erlend, Stine og Lars for fantastisk innsats over mange år for elevene og skolens beste! Takk også til Nina Krokmo som har vært lærer i samisk i mange år! Vi ønsker alle fire riktig lykke til videre!

Førskoledager
Fredag 10. juni ønsker vi nye elever til Oslo samiske skole velkommen til førskoledag. Tirsdag 15. juni blir det førskoledag for 32 nye skolestartere. Barna har allerede hatt en besøksdag på AKS med barnehagene, men nå blir det spennende å møte skolen for første gang.

Siste skoledag
Siste skoledag er fredag 17. juni. Det blir på formiddagen avslutning på tradisjonelt vis ute i skolegården. Mer informasjon om diverse innleveringer av iPad, ladere og annet skoleutstyr kommer senere i juni.


Riktig god langhelg!
Mvh Kjersti, rektor