Julehilsen

personalbilde

Høsthalvåret har gått fort og vi nærmer oss slutten på semesteret. Her kommer en liten oppsummering, samt informasjon om desember-aktiviteter.

 

Socorra Nicaragua

Fredag 27. oktober gjennomførte skolen den årlige dagen "Socorra Nicaragua". Elevene samlet inn ca 50.000,- kr ved å skaffe seg sponsorer og få betalt for å løpe runder fra skøytebanen og opp mot skolen. Det var også salg av popcorn og maiskolber. Tusen takk til alle som bidro som sponsorer. Vi vet at pengene vil komme godt med for mange barn som har behov for hjelp.

 

Skolens dag

Takk igjen for en fantastisk gjennomføring av Skolens Dag i juni. FAU har gitt skolen gave i form av deksler til ipad og nye bandolærer til de store flaggene. Tusen takk! Skolens Dag i 2018 blir torsdag 7. juni, så hold av datoen allerede nå.

 

Bokuka

I oktober hadde hele skolen bokuke med krim som tema. Skolen hadde sin egen krimgåte der biblioteket var omgjort til et åsted, flere lærere var mistenkte, og voksne gikk rundt i friminuttene med forstørrelsesglass og med aviser med hull i for å spionere, til stor glede for elevene. Mange av elevene uttrykte at de gjerne skulle fortsatt med bokuka.

 

Nasjonale prøver

5. trinn har gjennomført nasjonale prøver og resultatene foreligger nå. Skolen er svært godt fornøyd med resultatene. Tidligere elever som nå går i 8.klasse på Brannfjell har også prestert godt på de nasjonale prøvene. Skolen bruker resultatene fra nasjonale prøver i analysearbeid for å kunne utvikle og tilpasse undervisningen.

 

Trivselslederprogram

Skolen har startet med trivselsledere fra 4.-7. trinn som arrangerer leker i storefri fire dager pr. uke. Trivselslederne har blitt valgt ut etter nominasjon fra medelever og har fått kurs i ulike aktiviteter og hvordan gjennomføre disse. Nye trivselsledere vil bli nominert på nyåret. Aktivitetene i storefri er veldig populære og mange deltar. Klassene jobber også hver uke med sosial kompetanse for å skape et best mulig sosialt miljø på skolen. I den forbindelse viser jevnlige trivselsundersøkelser at barna på Nedre Bekkelaget trives godt på skolen.

 

 

 

Aktivitetsskolen

Elevene stortrives på Aktivitetsskolen og det er høy dekningsgrad med antall elever som går på AKS. Det skjer mye morsomt og spennende der, og de voksne er flinke til å lage gode læringsstøttende aktiviteter. Fjerdeklasseklubben er populært og for tiden tilbys det kodekurs for 4. trinn.

 

Desember

I desember skal alle klassene gjennomføre avslutninger med sang, dans eller skuespill. Scenen har blitt tatt ned i gymsalen, noe som betyr at gymtimene vil foregå ute. Det blir ellers mange hyggelig aktiviteter med juleverksted og juleforberedelser. Det blir ikke lekseverksted i uke 51.

 

Mange av elevene ønsker å gi hverandre julepresanger, noe som jo er hyggelig, men vi ber om at levering av presanger ikke skal foregå på skolen, da dette lett fører til at noen føler seg utenfor.

 

Tirsdag 19. desember blir det arrangert julegudstjeneste i Ormøya kirke og alternativ samling på skolen. Skolen ønsker at elever og foresatte skal ta et selvstendig valg om hvilket arrangement man vil være med på. Egen informasjon om påmelding har blitt sendt ut.

 

Torsdag 21.desember er siste skoledag og det blir gang rundt juletreet på formiddagen. Elevene kan ha med seg godteri for kr. 30,- samt en brus (0,5 l). Alle elevene slutter kl 13.00. Avspasering av timer blir som kompensasjon for ekstra timer på Skolens Dag.

 

Vi ber om at alle må ta med seg alt de har av klær og sko hjem til jul, slik at skolen kan bli vasket ordentlig og vi kan starte opp med en ren og ryddig skole på nyåret. Klær som ikke er avhentet innen 21. desember vil bli sendt til Fretex.  

 

Vi ønsker dere alle en fin adventstid! Riktig God Jul og Godt Nyttår!

 

 

Med vennlig hilsen skoleledelsen v. Kari, Hege, Linda og Kjersti