Ny forskrift for AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

De viktigste endringene i ny forskrift i forhold til nåværende forskrift er:

  • § 5 (gml § 7)  Rektor kan ikke sette begrensninger i antall plasser i aktivitetsskolen. Dette innebærer at det ikke lenger er anledning til å sette tak på antall heltids- og deltidsplasser.
  • § 6 (gml § 8)  Aktivitetsskolen kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året. Dette betyr at det kan være inntil to felles planleggingsdager.
  • § 7 (gml § 9) Deltidsplass er et tibud på inntil 12 timer per uke som kan benyttes før og etter skoletid. 
  • § 11 (gml § 15) Det er nå vedtatt at kapitalinntekt i tillegg til personinntekt skal ligge til grunn for oppholdsbetalingen.

I byrådsmeldingen står det også at endringer i oppholdstid kan tre i kraft fra 1.8. og 1.1.

Da byrådsmeldingen kom oss i hende etter at fakturering for august var gjennomført, og grunnet ferieavvikling ift septemberfakturering har vi bestemt at de som ønsker halv plass fra 1.8. kan søke om det innen fredag 24.8. Differansen mellom heltidsplass og deltidsplass vil bli trukket i fra på oktober-, og novemberfakturaene.

For å endre oppholdstid må dere benytte dere av søknadsportalen til aktivitetsskolen. https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/heltid-og-deltid/ 

Byrådsmeldingen er vedlagt.