Sommerhilsen til elever og foresatte

Barn med plakat

Et skoleår går sannelig fort og nå er snart sommerferien her. Det har vært et innholdsrikt år med god læring, både faglig og sosialt for elevene våre. Skolen har i så måte gode resultater, men dette er noe vi har kontinuerlig fokus på.

 

I høst startet vi opp med trivselsledere fra 4.-7. trinn som leder aktiviteter i hvert storefri. Elevene liker dette svært godt og vi fortsetter med ordningen også neste skoleår.

 

I våres startet to av lærerne skolekor og opptil 40 elever er med på øvelser i storefri. Skolekoret bidro med flott sanginnslag på Skolens Dag.

 

Skolens Dag torsdag 7. juni ble svært vellykket og FAU melder om at det kom inn 50.000,- kr. Tusen takk for kjøp av lodd, mat og drikke, gevinster og ikke minst takk til FAU som arrangerer salget i skolegården og som står på for skolens beste! Det betyr mye for skolen og noe vi setter enormt pris på!

 

Det har kommet nye retningslinjer for halvårsvurderinger i Osloskolen. Fra våren 2018 skal det gis muntlig og/eller skriftlig vurdering i alle fag. Skolen skal gjøre en nærmere vurdering og planlegge hvordan dette skal gjøres for neste skoleår av, noe vi vil bruke mye tid på i løpet av lærernes planleggingsdager i august. På grunn av at de nye retningslinjene kom så sent, endres vårens halvårsvurdering til at kontaktlærer gjennomfører en ekstra elevsamtale nå før sommeren, der eleven får en muntlig vurdering med fokus på elevens læring og utvikling faglig og sosialt, samt i orden og atferd. Det vil derfor ikke bli sendt ut halvårsvurderinger nå i juni. Foresatte vil få muntlig tilbakemelding på høstens utviklingssamtale og ved evt. spesielle behov nå før sommeren.

 

I løpet av sommeren skal noen klasserom og ganger, samt skolens hovedinngang males. Det skal også gjøres noe malearbeid og skifte av gulvbelegg på AKS. Det kommer til å bli fint med oppfriskning av veggene.

 

Skolen ønsker at elever og besøkende skal bruke hovedinngang A når de skal til administrasjonen. Det er svært sårbart ved informasjonsutveksling når elever og andre går forbi dørene til lærernes arbeidsværelser, samt personalrom. Det vil derfor bli satt smekklås på dør i øverste etasje ved inngang B. Det vil også bli etablert et møterom ved siden av administrasjonen.

 

De to siste skoleukene

 

  • Onsdag 13. juni aktivitetsdag for hele skolen på Ekebergsletta. Klassene går sammen med lærer til/fra og det er vanlig skoletid. Husk nok mat og drikke, samt egnet tøy.
  • Torsdag 14. juni innlevering av ipad + lader for 5.-7. trinn.
  • Fredag 15. juni Strandryddedag i Skinnerbukta i samarbeid med UngNorge.
  • Det blir ikke leksehjelp eller fysisk aktivitet i uke 25.
  • Onsdag 20. juni fotballturnering for hele skolen.
  • Torsdag 21. juni avslutning for 7. trinn i amfiet kl 9.00. Dagen avsluttes kl 13.00. Alle elevene kan ha med seg en ½ liter brus og godteri for 30,- kr.
  • Elevene må ta med seg alt av klær hjem og uavhentet tøy blir gitt bort i løpet av sommerferien.
  • Pass på at alle skole- og biblioteksbøker blir levert inn.

 

Informasjon om intensivkurs i svømming i regi av Sommerskolen for 4.-7. trinn har tidligere blitt sendt ut av lærerne. Tilbudet er kun for elever som ikke kan svømme. Ta kontakt med skolen ved nærmere behov.

 

Oppstart august 2018

Aktivitetsskolen begynner 1. august. Husk å melde på barna til ferieåpent innen fristen fra AKS.

 

Skolemelk kan bestilles på skolelyst.no. Mer informasjon ligger på skolens hjemmeside.

 

Første skoledag etter sommerferien er mandag 20. august. Elevene på 2.-7. trinn begynner

kl 09.00 med samling i amfiet og de slutter kl 11.30 denne dagen. Elever som har plass på Aktivitetsskolen kan gå over dit da.

 

Skolens 25 nye førsteklassinger møter til opprop i amfiet kl 12.00. Fadderne på 5. trinn og lærerne underholder med sang. Foresatte kan være med inn i klasserommet en liten stund før det blir foreldremøte ca kl 12.30 på personalrommet. Det blir fort trangt om plassen inne i klasserommet, så det er dessverre bare foresatte som kan få være med inn. Skoledagen slutter kl 13.30 for førsteklasse.

 

Tirsdag 21. august er det vanlig timeplan, (utleveres 20.08), fra kl 08.30.

 

Læreroversikt

Skolen ønsker å takke for innsatsen til Kristin Kjernli, Louise Frimannslund, Silje Olufsen og Thomas Hansen som skal gå over i nye stillinger på andre skoler. Tobias Sederholm skal ha pappapermisjon fram til våren 2019 og Marte Rutledal har svangerskapspermisjon. Skolen har derfor ansatt nye lærere, samt at Siri Ann H. Jensen kommer tilbake fra permisjon.

 

Kontaktlærere 1. trinn: Linda Marie Ingvaldstad og Trine Lin Bøthun Mæland

Kontaktlærere 2. trinn: Orietta Ramos og Hedda Amdam

Kontaktlærere 3. trinn: Kristoffer Grøndahl og Siri Ann Hardy Jensen

Kontaktlærere 4. trinn: Erlend Mørkve og Ida Elisabeth Hardal

Kontaktlærer 5. trinn: Lars Raastad

Kontaktlærere 6. trinn: Stein Roar Olsen og Eirin Polden

Kontaktlærere 7. trinn: Åshild Wergeland Skarra og Stine Drotningsvik

Faglærere: Christina Landewall, Knut Hexeberg, Lene Elshøy

Kontaktlærere A-gruppa: Anette Stenseth, Bente Søgaard, Kari Ann Kolås, Dorota Sarna, Lene Elshøy

 

Takk for et flott skoleår og riktig god sommer!

 

Mvh

Nedre Bekkelaget skole

Kjersti Dahl, rektor