Strategisk plan

Skolen jobber systematisk med å utvikle lærernes vurderingskompetanse i tråd med elementene i Vurdering for læring.

Skolen er i ferd med å redefinere og utvikle nyansattes kompetanse for bruk av IKT i undervisningen.

Skolen har gode resultater på nasjonale prøver, men vi ønsker å gjøre det enda bedre og jobber systematisk med analyse og oppfølging av resultater på alle obligatoriske prøver i Osloskolen.

Skolens psykososiale læringsmiljø er et viktig arbeid for oss og vi ønsker at alle elevene skal glede seg til å gå på skolen hver dag, og oppleve trivsel og læring.

På Aktivitetsskolen videreutvikles tilbudet med læringsstøttende aktiviteter der lek og læring er i fokus.

Se strategisk plan for Nedre Bekkelaget skole