Ledelse og ansatte

Postmottak:

nedrebekkelaget@ude.oslo.kommune.no

 

Ledelsen

 

Rektor:

Kjersti Dahl

kjersti.dahl@ude.oslo.kommune.no

 

 

Ass. rektor:

Linda Jacobsen

linda.jacobsen@ude.oslo.kommune.no

 

 

Undervisningsinspektør med sosiallæreransvar:

Hege Myhre

hege.myhre@ude.oslo.kommune.no

 

 

Konsulent:

Sadik Bela

sadik.bela@ude.oslo.kommune.no

 

 

Koordinator/ Aktivitetsskole-leder:

Kari Mjøset

kari.mjoset@ude.oslo.kommune.no