Hovedseksjon

A-gruppa

Skoledagen begynner kl. 8.30. Elevene i A-gruppa kan søke plass i AKS dersom foreldrene ønsker det og får da et tilpasset AKS-tilbud. AKS har åpent 7.30-16.30 mandag til fredag og i alle skolens ferie- og fridager, med unntak av juli og helligdager. AKS holder til i egne lokaler, men har også tilgang til skolens fasiliteter i AKS-tiden. Elevene på base 2 (A-gruppa) inkluderes på en hensiktsmessig måte med elevene på base 1. Flere av skoleassistentene jobber også på AKS. Dette bidrar til en trygg og forutsigbar overgang mellom skole og AKS.

Alle elever som får plass i A-gruppa får tilbud om transport med taxi til og fra skole/AKS.

Det er inntakskontoret i Utdanningsetaten som tildeler plasser ved de byomfattende gruppene. Nedre Bekkelaget skole har ingen innvirkning på hvilke elever som får plass. Søknadsfristen er 1. desember og det er nærskolen som har ansvar for å bistå foreldrene med søknaden.

Nedre Bekkelaget skole er opptatt av god overføring og samarbeider tett med nærskoler og barnehager når vi får vite hvilke elever som skal begynne hos oss.

Lurer du på noe mer angående spesialgruppen ved Nedre Bekkelaget skole, kan du kontakte avdelingsleder Hege Myhre på hege.myhre@osloskolen.no eller 22782950.