Ferie og heldagsåpent

Barn på tur

Vi bemanner AKS ut i fra antall påmeldte barn så det er viktig at dere melder fra om dere skal benytte dere av tilbudet eller ikke innen fristen. Det er vedtatt i FAU og DS at dersom det ikke er kommet noen barn på AKS innen klokken 10:00 kan AKS stenge for dagen. På dager det er heldagsåpent får barna et måltid på AKS så det er viktig at de har med seg en matpakke og drikkeflaske.

Dersom man har deltidsplass kan man benytte AKS inntil 12 timer  per uke i skolens ferieuker. Hvis man har behov for å benytte AKS utover dette kan man kjøpe mer tid. Søknad om mer tid sendes inn på vedlagt skjema sammen med påmelding til ferien.

Turer og utflukter:

I ferier drar vi gjerne på turer med barna. Det er derfor viktig at dere setter dere inn i planene slik at dere kommer tidsnok hvis det er oppmøtetidspunkt for avreise. Det gjelder også hvis dere har andre planer som kan gå ut over utflukten f. eks. dersom barnet må hentes før vi kommer tilbake. Informer oss i forkant så kan vi sammen finne en løsning. For at barna skal få en god opplevelse er det viktig at barna har med seg nok og riktig type bekledning da vi drar på tur uansett dersom det står på planen.