Hovedseksjon

Ferie og heldagsåpent

Barn på tur

Vi bemanner AKS ut i fra antall påmeldte barn så det er viktig at dere melder fra om dere skal benytte dere av tilbudet eller ikke innen fristen. Det er vedtatt i FAU og DS at dersom det ikke er kommet noen barn på AKS innen klokken 10:00 kan AKS stenge for dagen.

Mat og drikke

På dager det er heldagsåpent får barna et måltid på AKS så det er viktig at de har med seg en matpakke og drikkeflaske med vann.

Deltidsplass 

Dersom man har deltidsplass kan man benytte AKS inntil 12 timer  per uke i skolens ferieuker. Hvis man har behov for å benytte AKS utover dette kan man kjøpe mer tid. Søknad om mer tid sendes inn på vedlagt skjema som sendes ut sammen med påmelding til ferien.

Deltidsplass med gratis kjernetid

AKS kan benyttes 2 hele dager pr. hele ferieuke. På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS 1/2 dag. Med denne plasseringen gis det ikke mulighet for å kjøpe seg ekstra tid.

Turer og utflukter

I ferier drar vi gjerne på turer med barna. Det er derfor viktig at dere setter dere inn i planene slik at dere kommer tidsnok hvis det er oppmøtetidspunkt for avreise. Det gjelder også hvis dere har andre planer som kan gå ut over utflukten f. eks. dersom barnet må hentes før vi kommer tilbake. Informer oss i forkant så kan vi sammen finne en løsning.