Hovedseksjon

Elevrådet

Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Nedre Bekkelaget skole består av 1 representant og 1 vara fra hver klasse.