Kontakt oss

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskoleleder:

Kari Mjøset
Tlf: 22 78 29 63
E-post: kari.mjoset@ude.oslo.kommune.no

Baseleder:

Christoffer Lundeby
Tlf: 22 78 29 58
E-post: christoffer.lundeby@ude.oslo.kommune.no

Innskrivingskontor:

Tlf: 901 14 652

Gi beskjed på SMS innen kl. 12.45 om dagens avtaler. 

Kommunikasjon mellom AKS og foresatte

Vi ønsker å ha et åpent forhold til foreldre og tar gjerne en uformell prat når dere henter og bringer barna. I tillegg kan dere avtale med oss dersom dere ønsker en mer formell samtale.

For å sikre en god og hensiktsmessig dialog mellom foreldre og ansatte ønsker vi en rask tilbakemelding fra dere - både positive og negative. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for å gi et best mulig tilbud.