Hovedseksjon

Kontakt oss

AKS-figurer-blå

Aktivitetsskoleleder:

Morten Kristoffersen

Tlf: 901 14 652
E-post: morten.kristoffersen@osloskolen.no 

 

Baseleder A-gruppa:

Ruba Al Taoyl

E-post: ruba.taoyl@osloskolen.no 

 

Ring eller send beskjed på SMS innen kl. 12.30 om dagens avtaler.