Hovedseksjon

Kontakt oss

AKS-figurer-blå

Aktivitetsskoleleder:

Christoffer Lundeby
Tlf: 901 14 652
E-post: christoffer.lundeby@osloskolen.no

 

Ring eller send beskjed på SMS innen kl. 12.30 om dagens avtaler.