Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Postmottak:

postmottak.NedreBekkelaget@osloskolen.no
Merk e-posten med Nedre Bekkelaget

Ledelsen

Rektor:
Linda Jacobsen
linda.jacobsen@osloskolen.no

Ass. rektor:
Jannicke Brekkhus
jannicke.brekkhus@osloskolen.no

Avdelingsleder med sosiallæreransvar:
Hege Myhre
hege.myhre@osloskolen.no

Avdelingsleder Oslo samiske skole og 1.-4. trinn:
Yngvild Føyn Odden
yngvild.odden@osloskolen.no

Konsulent:
Morten Lunde Andersen
morten.andersen@osloskolen.no

Aktivitetsskole-leder:
Christoffer Lundeby
christoffer.lundeby@osloskolen.no