Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelsen

Rektor: Linda Jacobsen
Linda Jacobsen.jpg
linda.jacobsen@osloskolen.no

Assisterende rektor og ansvar 4.-7. trinn: Jannicke Brekkhus
Jannicke Brekkhus.jpg
jannicke.brekkhus@osloskolen.no

Avdelingsleder med sosiallæreransvar: Hege Myhre
Hege Myhre.jpg
hege.myhre@osloskolen.no

Avdelingsleder 1.-3. trinn og Oslo Samiske skole: Yngvild Føyn Odden

Yngvild Føyn Odden.jpg
yngvild.odden@osloskolen.no

Kontorleder: Morten Lunde Andersen
Morten Lunde Andersen.jpg
morten.andersen@osloskolen.no

Aktivitetsskole-leder: Morten Kristoffersen
Morten Kristoffersen.jpg
morten.kristoffersen@osloskolen.no