Hovedseksjon

Trivselsregler for skole og AKS

Hjerte

• Jeg følger klassereglene.
• Jeg møter presis til timene.
• Jeg tar godt vare på skolen og skolesakene mine.
• Jeg holder meg innenfor skolens område i skoletiden, hvis ikke annen tillatelse er gitt.
• Jeg har ikke med brus, godterier og tyggegummi på skolen.
• Jeg spiller ballspill, kaster snøball og aker kun på anviste plasser.
• Jeg lar egne leker bli igjen hjemme når jeg skal på skolen.
• Jeg følger skolens regler for mobil og smartklokker.
• Jeg følger skolens sykkelregler.


Andre regler som trivselsreglene henviser til:

Mobilbruk
Alle elever som har med seg mobiltelefon til skolen, skal levere den til lærer ved skolestart og får den igjen ved dagens slutt. Disse skal ikke brukes på skolens område. Ved brudd på dette får eleven en melding om dette hjem som skal underskrives av foresatte. Ved gjentatte brudd kan mobiltelefonen oppbevares på kontoret.
Smartklokker skal være innstilt på skolemodus i skole- og AKS-tiden.

Sykling
Ifølge forskrift til opplæringsloven er det foreldrene som avgjør om eleven skal sykle til skolen eller ikke. Skolen oppfordrer foresatte til å følge Trygg trafikks anbefalinger med hensyn til sykling til skolen. Det oppfordres til at barna ikke sykler alene til skolen før de har gjennomført sykkelprøven på 4.trinn.

Trygg trafikks anbefalinger:
Barn bør være 10 -12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
Dette bør elevene kunne før de sykler alene til skolen:
• Mestre sykkelen godt, ha god balanse, kunne gi tegn, se bakover og stanse
• Kunne grunnleggende trafikkregler
• Ha gjennomgått sykkelopplæringen over tid
• Ha trent i trafikken sammen med en voksen

Ellers gjelder følgende om sykler, sykling og utstyr på hjul:
• Alle som sykler til skolen, må bruke hjelm.
• Sykkel og sparkesykkel skal parkeres på anvist plass
• Det er ikke tillatt å sykle, bruke sparksykler, skateboard, rulleskøyter eller annet utstyr på hjul i skolegården i tidsrommet kl.07.30 til 17.00.
Rullesko er tillatt ute, men man må ha med ekstra sko.
• Skolen har ikke ansvar for sykler som blir ødelagt/ borte/ stjålet