Heltidsplass og deltidsplass

Heltidsplass: AKS kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden før og etter skoletid, og i skolens ferieuker.

Deltidsplass: AKS kan benyttes inntil 12 timer pr. uke, før og etter skoletid. Dersom man har behov for å benytte AKS mer enn 12 timer per uke i skolens ferier kan man kjøpe mer tid.  Søknad om mer tid sendes inn med påmelding til ferien.

 

Endring fra heltidsplass til deltidsplass kan kun innvilges fra 1.8. og 1.1.

NB! Merk at det er en måneds endringstid fra den 1. i hver måned. Dvs at for endring av plass fra 1.8. må søknaden være innvilget av AKS innen 1.7. For endring fra 1.1. må søknaden være innvilget innen 1.12.