Hovedseksjon

Heltidsplass og deltidsplass

Heltidsplass

AKS kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden før og etter skoletid, og i skolens ferieuker.

Deltidsplass

AKS kan benyttes inntil 12 timer pr. uke. Dersom man har behov for å benytte AKS utover dette i skolens ferieuker kan man kjøpe mer tid. Søknad om mer tid sendes inn på vedlagt skjema som sendes ut sammen med påmelding til ferien.

Deltidsplass med gratis kjernetid

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke
  • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien, utenom juli da AKS er stengt)
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven kan være på AKS ½ dag

Heltidsplass til redusert pris

Ønsker du at eleven skal være på AKS utover gratistilbudet, kan du kjøpe heltidsplass til redusert pris. Med heltidsplass kan eleven være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Les mer om gratis deltakelse etter skoletid og hvordan du søker plass. (oslo.kommune.no)

Ta kontakt med skolen hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på eleven. 

Endring fra heltidsplass til deltidsplass

Kan kun innvilges fra 1. august og 1. januar

NB! Merk at det er en måneds endringstid fra den 1. i hver måned. Dvs at for endring av plass fra 1.8. må søknaden være innvilget av AKS innen 30.6. For endring fra 1.1. må søknaden være innvilget innen 30.11.