Hovedseksjon

FAU

FAU-medlemmer skoleåret 2023/2024:

 • Leder: Christine Charlotte Akselsen
 • 1. trinn: Jeanette Harbu/Linda Nguyen Luu
 • 2. trinn: Inger Kringlebotten/Øystein Høydalsvik
 • 3. trinn: Kristina Sund Tuhus/Marte Røijen-Hammer
 • 4. trinn: Christine Charlotte Akselsen/Hans Christian Bene Hystad
 • 5. trinn: Jørgen Wille/Elisabeth Ulvik Haug
 • 6. trinn: Gerd Helene Styffe Klatran/Helle Møller
 • 7. trinn: Marius Alexander Jøntvedt/Marta Hammer Rasmussen 
 • A-gruppa: Espen Dalby Johansen
 • Rektor: Linda Jacobsen
 • Assisterende rektor: Jannicke Brekkhus

Har du spørsmål. ta kontakt med FAU-leder: Christine Charlotte Akselsen

 

Aktuelle arbeidsområder:

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.
I tillegg, ønsker FAU å jobbe med følgende hovedsaker:

1) Sosial utestenging og mobbing, fysisk og digitalt. Mobilbruk og sosiale medier

2) Samhold og sosiale aktiviteter - etablere og vedlikeholde foreldre- og elevkontakt; eks. «Skolens dag», «Vaffeldagen» etc.

3) Trafikk/skolevei, nærmiljø/sikkerhet

FAU

FAU-leder: Christine Charlotte Akselsen

Nestleder: Linda Luu

Kasserer: Jørgen Wille

Trafikkansvarlig: Marius Jøntvedt, Helle Møller, Hans Kristian Bene Hystad

Sosial utestenging: Kristina Tuhus, Marta Hammer Rasmussen, Øystein Høydalsvik

Skolens dag: Elisabeth Ulvik Haug, Inger Kringlebotten, Jeanette Harbu

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU