FAU

FAU- styret skoleåret 2017/2018:

  • Leder: Ann Kristin Franck

Har du spørsmål. ta kontakt med FAU-leder: Ann Kristin Franck.

 

Aktuelle arbeidsområder:

  • Saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Trygg skolevei
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.