FAU

FAU-medlemmer skoleåret 2019/2020:

 • Leder: Kathrine Schou
 • A-gr.: Angelo Castro Navarette
 • 1S: Jørgen Wille
 • 2S: Linn Ormen
 • 3S: Marius Jøntvedt
 • 4S: Marius Franck
 • 5A: Iris Imset Bore
 • 5B: Anita Senstad Wathne
 • 6A: Lena A.Bøhler
 • 7A: Kathrine Schou
 • 7B: Vegard Ylvisåker
 • Rektor Kjersti Dahl
 • Ass.rektor Linda Jacobsen
 • Driftsstyre Christian Harlem

Har du spørsmål. ta kontakt med FAU-leder: Kathrine Schou 

 

Aktuelle arbeidsområder:

 • Saker fra klassekontaktene
 • Skolepolitiske saker
 • Trygg skolevei
 • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
 • Informasjon fra Driftsstyret

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

FAU- styret

FAU- leder: Kathrine Schou

Kasserer: Lena Bøhler

 

Skolemiljøutvalg/SMU

Iris Imset Bore

Yazmine Oustad

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU