Hovedseksjon

Søknad om skoleplass

Ønsker du at barnet ditt skal begynne på Nedre Bekkelaget skole? Fyll ut skjemaet under og send som vedlegg til postmottak@ude.oslo.kommune.no (merk e-post med «Nedre Bekkelaget» i emnefeltet).  

 

Ta gjerne kontakt med undervisningsinspektør Hege Myhre hege.myhre@ude.oslo.kommune.no, hvis du har spørsmål om skoleplass.