Hovedseksjon

Skolestartere

AKS-figurer-blå

Det er mye ukjent som møter barna i sitt første møte med Aktivitetsskolen. Ett nytt sted, nye voksne, nye rutiner og for noen kanskje også andre nye barn å bli kjent med. Vi har derfor veldig gode erfaringer med at skolestartere begynner på AKS i ukene før skolestart, slik at når skolen begynner har de allerede blitt kjent med, og er trygge på mye av det som er nytt.

På våren før skolestart

AKS-leder deltar på foreldremøte på førskoledagen og informerer om tilbudet. Det er foreldrekafè på AKS mens vi venter på at barna blir ferdige på "skolen". Der vil AKS-ledelsen, skolens ledelse og AKS-assistenter være tilstede. Dette er en fin anledning for foreldre til å bli kjent med AKS sine fasiliteter, oppklare ting de lurer på samt bli litt kjent med oss som jobber her. AKS inviterer også til en egen besøksdag for barnehagene litt nærmere sommerferien. Da får barna erfare en kortversjon av en AKS-dag med aktiviteter og matservering. Barna får på denne dagen møte flere av de voksne som jobber på AKS slik at det er noen kjente fjes når de begynner i august. 

Ukene før skolestart

Dagene frem til skolestart preges av forutsigbarhet og innlæring av AKS sine rutiner. Gjennom dagen skaper vi positive opplevelser for barna ved å legge til rette for mestring og glede gjennom varierte aktiviteter. Vi er tydelige og synlige voksne som ser hver enkelt elev, og som passer på at alle blir inkludert i det sosiale samspillet. Skolestarterne vil både være i egne grupper, samt hjelpes inn i samspill med de andre barna på AKS. Vi er en liten og oversiktlig aktivitetsskole der mange av barna kjenner hverandre godt fra før, og leker veldig godt på tvers av alder og klassetrinn. Vi synes det derfor er fint at skolestarterne kommer i lek med de andre elevene som er på AKS i løpet av ukene før skolen starter.

Dagsrytme

7:30-10:00

Morgenåpning og lek på aktivitetsrommene inne/utelek i skolegården

Mottak av nye skolestartere

10:00-11:00

Skolestarterne med aktiviteter i egen gruppe

11:00

Mat (måltid fra AKS/matpakke)

Barna får tilbud om frukt og grønt til måltidet. Det serveres melk og vann under måltidet

11:30-14:00

Aktiviteter på aktivitetsrom eller aktiviteter ute i skolegården/nærmiljøet

14:00

Mat (måltid fra AKS/matpakke)

Barna får tilbud om frukt og grønt til måltidet. Det serveres melk og vann under måltidet

14:30-16:45

Lek på aktivitetsrommene inne/utelek i skolegården

Dette må du ha med deg

1 matpakke (de får et måltid på AKS pr. dag)

Vannflaske

Innesko

Skiftetøy til å ha liggende i garderoben:

- 2 stk truser/boxershorts

- 2 par sokker

- 2 t-skjorter

- 1 shorts

- 1 genser

- 1 bukse

Regntøy og gummistøvler til å ha på AKS