Hovedseksjon

Vår profil

Utelekser

Skolens verdigrunnlag er samlet i begrepet GNIST: Glede, nysgjerrighet, interesse, samarbeid og trygghet. Elevenes sosiale og faglige utvikling er i fokus og vi har høye ambisjoner for våre elevers læring og trivsel.

Digital kompetanse

Skolens hovedsatsningsområde er digital kompetanse og elevene på 5.–7. trinn har hver sin iPad som brukes i undervisning og hjemmearbeid. Elevene på 1.–4. trinn har nettbrett til bruk i timene.

Vurdering for læring

Vurdering for læring er sentralt satsningsområde for skolen. Vi har fokus på god undervisning og læring for den enkelte elev, samt for klassene som helhet. Læringspartner blir brukt som en del av underveisvurderingen.

Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen er en viktig del av skolen og tilbyr daglig elevene et godt og variert aktivitetstilbud. Elevene får også tilbud om flere læringsstøttende aktiviteter gjennom uken.  På Aktivitetsskolen legger vi til rette for at elevene skal få videreutviklet sine sosiale, grunnleggende og motoriske ferdigheter gjennom både organiserte og frie aktiviteter. Vi har som skolen elevenes sosiale og faglige utvikling i fokus og samarbeider av den grunn tett med skolen for å kunne gi elevene våre et best mulig tilbud.