Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Nina Danenbarger er her tre dager i uka:

  • Tirsdager klokken 8.30–13.30
  • Torsdager klokken 8.30–15.00
  • Fredager klokken 8.30-13.00


Tlf: 22 78 29 59
Mob: 950 69 632
Send en epost til helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn. 

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten:

  1. klasse: Skolestartsamtale
  2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
  3. klasse: Gruppesamtaler om fysisk og psykisk helse. Individuell vekt- og høydemåling.
  4. klasse: 
  5. klasse: Gruppesamtale om pubertet for jentene.
  6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde huder (MMR) Gruppesamtale om pubertet for guttene.
  7. klasse: Tilbud om vaksine mot Humant papilloma virus (HPV)


Les mer om skolehelsetjenesten på bydel Nordstrand nettsider

Bydel Nordstrand