Hovedseksjon

Velkommen til skolehelsetjenesten

Dame som smiler

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.
Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 
Ved behov henvises elevene videre til fastlege, Bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester.

Bydel Nordstrand

Skolehelsetjenesten i bydel Nordstrand har en egen nettside som gir en oversikt over de ulike skolene, hvordan skolehelsetjenesten jobber, hvilke tilbud som finnes i bydelen og hvordan skolehelsetjenesten kan bistå barn og foreldre.

 Link til nettsiden:  https://bydelnordstrand.no/skolehelsetjenesten/

 

 

Skolehelsetjenestens faste program

Program:

1.trinn: Skolestartundersøkelse med samtale om helse og trivsel, måling av høyde og vekt, samt syns- og hørselstest ved behov.
Elevene blir innkalt sammen med en foresatt i løpet av skoleåret. Dersom det er ønskelig med rask time, vennligst kontakt helsesykepleier.

2.trinn: DTP – IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

3.trinn: Vekt og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.

5. eller 6.trinn: Samtale i grupper om pubertet.

6.trinn: MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).

7.trinn: HPV-vaksine (Humant Papillomavirus). Gis i 2 doser.

1. – 7.trinn: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter

initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens

lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, vennskap, grenser, identitet, kosthold, mobbing og livsstil.

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten. Slik gjør du:

  • Logg deg inn på helsenorge.no
  • Velg barnet det gjelder og klikk på helsekontakter
  • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
  • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier er tilstede på skolen:

Tirsdag (08.30-12.00) i partallsuker
Onsdag (08.30-15.30)
Torsdag (08.30-15.30)

Navn: Edyta Englund
E-post: edyta.englund@bns.oslo.kommune.no
Mobilnr.: 90 47 43 51
Telefon: 22 78 29 59

Postadresse til skolehelsetjenesten:
Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Skolehelsetjenesten Nedre Bekkelaget skole
Postboks 53 Lambertseter
1101 Oslo