Hovedseksjon

Logoped

En logoped utreder og/eller underviser elever som blir henvist på grunn av vansker med språk, språklydsvansker, taleflyt (stamming og løpsk tale), stemme, lesing og skriving eller dysfagi (svelgvansker).

Skolens logoped får du tak i ved å sende en e-post til linda.bergli@osloskolen.no