Driftsstyret

Driftstyret består av 2 foreldrerepresentanter (innstilles av FAU), 2 representanter fra skolens personale (innstilles av de ansatte), og 3 politisk utpekte representanter (innstilles av Bydelsutvalget i den bydelen skolen ligger). Rektor fungerer som driftsstyrets sekretær. Alle representanter oppnevnes av byrådet for 2 år om gangen. Representanter for elevrådet kan komme på møtene og gjør rede for elevenes syn på ulike saker.