Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftstyret består av 2 foreldrerepresentanter (innstilles av FAU), 2 representanter fra skolens personale (innstilles av de ansatte), og 3 politisk utpekte representanter (innstilles av Bydelsutvalget i den bydelen skolen ligger). Rektor fungerer som driftsstyrets sekretær. Alle representanter oppnevnes av byrådet for 2 år om gangen. Representanter for elevrådet kan komme på møtene og gjør rede for elevenes syn på ulike saker.

Driftsstyret ved Nedre Bekkelaget skole

Medlemmer fra Bydel Nordstrand:

Arve Edvardsen (H)

Leo Stub Køber (H)

Sheila Solberg (AP)

Vara:

Erik Arentz-Hansen (MDG)

Catrine Fladsrud Vold (V)

Pia Farstad von Hall (H)

 

Medlemmer fra FAU:

Sigurd Falkenberg Mikkelsen

Elisabeth Ulvik Haug

Vara:

Vegard Finstad

Christine Akselsen

 

Medlemmer fra personalet:

Marthe Winbladh Engen

Stein Roar Olsen

Vara:

Kristin Skjøtskift

Kartlegging driftsstyrenes sammensetning