Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftstyret består av 2 foreldrerepresentanter (innstilles av FAU), 2 representanter fra skolens personale (innstilles av de ansatte), og 3 politisk utpekte representanter (innstilles av Bydelsutvalget i den bydelen skolen ligger). Rektor fungerer som driftsstyrets sekretær. Alle representanter oppnevnes av byrådet for 2 år om gangen. Representanter for elevrådet kan komme på møtene og gjør rede for elevenes syn på ulike saker.

Driftsstyret ved Nedre Bekkelaget skole

Medlemmer fra Bydel Nordstrand:

Eivin Sundal (AP)

Sebastian Marrot

Mona Verdich (H)

Vara:

Bjørg Rolland (FrP)

Catrine Vold (V)

Sofie Kollstad (MDG)

 

Medlemmer fra FAU:

Marius Franck

Elisabeth Ulvik Hauge

Hilde Laiti

Vara:

Vegard Finstad

Christine Akselsen

 

Medlemmer fra personalet:

Ida Elisabeth Hardal

Åshild Wergeland Skarra

Vara:

Stine Drotningsvik

Christoffer Bakkeslett-Lundeby

Kartlegging driftsstyrenes sammensetning