Skolemiljøutvalget

Hva er SMU?

  • SMU står for Skolemiljøutvalget som består av 2 elevrepresentanter, 2 foreldrerådsrepresentanter, 1 ansattrepresentant og 1 lederrepresentant.
  • Representantene har rett til å uttale seg om saker som gjelder skolemiljøet, å si ifra, å foreslå eller be om tiltak, å klage dersom henvendelser om tiltak ikke blir behandlet av skolens ledelse.
  • Oppgaver for SMU kan være skolens sosiale miljø, trivsel, Trivselslederprogrammet, trafikksituasjonen på skolen o.l.