Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Representantene har rett til å uttale seg om saker som gjelder skolemiljøet, å si ifra, å foreslå eller be om tiltak, å klage dersom henvendelser om tiltak ikke blir behandlet av skolens ledelse.

Oppgaver for SMU kan være skolens sosiale miljø, trivsel, Trivselslederprogrammet, trafikksituasjonen på skolen o.l.