Hovedseksjon

Elevundersøkelse

Lærer og elev

Nedre Bekkelaget skole skal gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 5.-7. trinn innen 16. desember.

Informasjon er sendt hjem i skolemelding til foresatte og elever. Les mer på lenken under:

Elevundersøkelsen (udir.no)