Førskoledag

Barn på vei til skolen

Ta med deg matpakke og drikke til spisepausen og klær til å være både inne og ute. Møt til opprop i amfiet i skolegården presis kl. 9.00.

Det blir foreldremøte ca 9.30 - 10.30 på skolens personalrom.

Gi beskjed på mail til nedrebekkelaget@ude.oslo.kommune.no om dere ikke har anledning til å komme på førskoledagen.

 

Velkommen til skolen vår!