Hovedseksjon

Giellavahkku/Samisk språkuke

Samisk språkuke 2022

På Oslo Samiske skole markerte vi Giellavahkku på følgende måte:

Vi gjennomførte en morsom og lærerik undervisningsuke med EKSTRA fokus på samisk språk og kultur gjennom ulike aktiviteter. Noen av samisk-lærerene pyntet seg med kofte hele uken.

Lærere og elever reflekterte sammen om hvordan vi kan nå målet med å bli aktive samiske språkbrukere? Hvilke virkemeidler må vi sammen ta i bruk for å unngå at det samiske språket forsvinner?

Vi snakket  om at flere samiske språk er på FN-listen over utryddningstruende språk: Lulesamisk, Sørsamisk. Norsdsamisk er rangert som truet språk.

Utdødde samisk språk er: Østsamisk, Pitesamisk og Umesamisk.
Denne type kunnskap er av stor betydning for våre samiske elever, for å skape bevissthet om hvordan vi sammen kan gjøre en innsats for å ivareta de samiske språkene.

I starten av uka hadde vi samtale med elevene om betydningen av Giellavahkku og hva som er Sametingets hensikt med denne årlige storsatsningen. Vi tok et historisk tilbakeblikk for å få en større forståelse om hvorfor det er viktig å markere samisk språkuke. Hva betyr samsik språkuke i praksis? Elevene reflekterte over dette og kom med mange viktige innspill.

Elevene tegnet sine egne kofter i arbeidsboken. Det ble tryllet fram mange fine koftevarianter fra de ulike stedene i Sápmi der elevene har tilhørighet.

Det er ikke alle elevene våre som har kofte, og ikke alle behersker samisk språk. Men det er likevel viktig å understreke betydningen av deres verdifulle samiske identitet. Elevene er ikke bare samer, de er også helt unike egne personer med ulike forutsetninger til sin samiske kultur.

En dag hadde vi besøk av gjeste-lærer Liisa Helander. Hun er samisk kunstner og læremiddelpedagog. Se vedlagt link til undervisningen Liisa hadde om samisk språk og identitetsbygging. https://sway.office.com/2BNFT6kpEHqweu1C?ref=Link

To av dagene i språkuka tok vi med oss elevgrupper til Samisk Hus. Der fikk vi omvisning av leder Aili Guttorm for Samisk Hus.

Elevene ga uttrykk for at dette huset midt i byen er et viktig treffpunkt for Oslosamene. Flere av elevene hadde aldri besøkt Samisk hus og var ikke klar over at tilbudet eksisterer.

Lærerene hadde laget et eget undervisningsopplegg som omfatter samisk historie, identitet og tilhørighet. Undervisningen ble støttet med powerpoint og gode refleksjoner med elevene i etterkant av filmen. Filmen “Den stille kampen” gjorde inntrykk på elevene.

Også elever og lærere på Nedre Bekkelaget skole fikk med seg at det var samisk språkuke.
Mange av elevene synes det er spennende å lære seg ord og uttrykk på samisk. I noen klasserom står ukas dager både på norsk, engelsk og nordsamisk.

Flere klasser har hatt besøk av samisklærerne og opplevd en samisk fortellerstund, og på AKS var det en joikekonsert siste fredag i Språkuka.

I felles utviklingstid for alle lærerne på Nedre Bekkelaget skole ble det på storskjerm vist en video med joik (Máttuid árbi/ forfedrenes arv) og de ulike koftene fra ulike steder i Sápmi.

Ellers kan vi opplyse om at både Kunnskapsdepartementet, Kommunaldepartementet, avisen Klar Tale og Kommunespeilet var på besøk på OSS i forbindelse med Giellavahkku/Språkuka.

Oppsummering: En lærerik og bevisstgjørende uke for elever og lærere. Elevene er framtiden og viktige språkbærere.

https://no.linkedin.com/posts/norwegian-ministry-of-education-and-research_samisk-spr%C3%A5kuke-activity-6990961994312900608-liRG?trk=public_profile_like_view