Velkommen til nytt skoleår!

Barn på vei til skolen

Alle elever fra 2. -7. trinn møter i amfiet i skolegården kl. 09.00. Skoledagen varer til kl. 11.30.

Vi gleder oss til å ta imot våre nye 1. trinnselever kl. 12.00 i amfiet. Første skoledag for dem varer til kl 13.30. Mer informasjon om programmet for 1. trinn  er sendt ut i skriv til hjemmene.

 

AKS er åpent fra kl. 11.30.

Vi gleder oss til å se dere alle!